Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE

Kontakty na MŠ :
Telefon: 321 723 435
e-mail: reditelka@mskmochova.cz
www. stránky : mskmochova.cz
datová schránka: m37hpmw

e-mail I.třídy Broučci: broucci@mskmochova.cz
e-mail II.třídy Motýlci: motylci@mskmochova.czKRÁSNÉ LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA, VÝLETŮ, NEZAPOMENUTELNÝCH ZÁŽITKŮ A HLAVNĚ ODPOČINKU VÁM VŠEM PŘEJE KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY.formulář pro ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení si můžete stáhnout na těchto stránkách

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopis.cz


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
si můžete stáhnout zde:
ZDE

OMLUVNÝ LIST
Omluvný list je pouze pro předškoláky
V případě dlouhodobější nemoci je nutno do MŠ písemnou omluvu dodat do 3 dnů
formulář omluvného listu si můžete stáhnout zde:
ZDE

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU si můžete stáhnout zde:
ZDE

CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MŠ?

Bačkory ( ne pantofle, kroksy apod. – z bezpečnostních důvodů, ne šněrovací, pokud si je dítě neumí samo zavázat)
Dvoje tepláky, hrací kalhotky apod. ( jedny do třídy, jedny na pobyt venku – dítě nemůže být v 1 teplácích, či kalhotách ve třídě a při pobytu venku !)
V létě dvoje kraťasy( opět jedny dovnitř, jedny ven)
Náhradní spodní prádlo, tričko, ponožky, legíny, tepláky nebo punčocháče pro případ nutnosti převlečení)- dát do igelitové tašky, popř. pytlíku, nechat trvale ve skřínce
Pláštěnka– děti nesmí chodit na vycházku s deštníkem- nebezpečí úrazu!
Pyžamo– děti ve třídě Broučků ( 3- 5 let)

Všechny věci dětí podepsané!!! ( děti si věci nepoznávají, některé oblečení, obutí mají stejné s jinými dětmi, dochází k záměnám, ztrátám)


PLATBY ZA STRAVNÉ A „ ŠKOLNÉ“

Přehled plateb je uveden ve školním řádu.Platbu pro daný měsíc je nutno provést nejpozději do 20-tého dne daného měsíce. Upozorňujeme na nutnost dodržení termínu platby, opakované nedodržení je považováno za závažné porušení Školního řádu mateřské školy a je podkladem k vyloučení dítěte z docházky do MŠ!!!
U nově nastupujících se vybírá vratná záloha 1 000,- Kč.
Je to určitá pojistka proti neplatičům, navíc občas zapomenou uhradit včas i jinak svědomití rodiče a dítě se tu pak stravuje téměř měsíc na dluh (a dodavatelům se faktury za potraviny musí platit včas)! Po ukončení docházky do MŠ bude provedeno závěrečné vyúčtování k 31.8. daného roku, kde bude tato záloha vrácena.
Úplata za předškolní vzdělávání ( „ školné“) je pro školní rok 2023/2024 na základě propočtu nákladů za rok 2022 stanovena na 540,- Kč.Tuto částku nehradí pouze děti, odcházející v září 2024 do základní školy a děti s odkladem povinné školní docházky.
Celodenní stravné ( 2 svačiny a oběd, včetně pitného režimu) činí 42,- Kč.
Celodenní stravné pro dítě s odkladem ŠD – 44,- Kč.
Pokud je dítě řádně omluveno, je mu stravné po omluvenou dobu odhlašováno a odečítáno, v následujícím měsíci platí o to méně. „Školné“ se nevrací, dítěti je v MŠ drženo místo.
Výpočet předpokládaného stravného – počet pracovních dnů v daném měsíci x 42 (44) Kč.


CO UVÍTÁME PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ A V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU?

- zakoupení papírových kapesníčků (několik balení)- ve třídě je pak mají děti neustále k dispozici v případě potřeby ( jejich spotřeba je veliká, zvlášť v období nachlazení)
- zakoupení toaletního papíru, tekutého mýdla, ubrousků
- zakoupení papírů do kopírky ( dětem jsou kopírovány pracovní listy, omalovánky)
- další dary dle vlastního uvážení a možností rodičů ( finanční, hračky, výtvarné potřeby atd.)
- brigádnická pomoc rodičů např. při opravách hraček, vybavení MŠ apod.

KULTURNÍ AKCE

Mateřská škola se zúčastňuje různých kulturních akcí – divadlo, kino, výstavy, koncerty, kde je vybíráno vstupné. První týden v září bude paní učitelka Korelusová vybírat na pololetí paušál 700,- Kč. Po každé akci bude vyúčtováno. Na další pololetí se bude vybírat v lednu.

PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O AKCÍCH ŠKOLY RODIČŮM

Prostřednictvím internetu (webu a uzavřené FB skupiny), nástěnek ( ne všechny informace na stránkách školy budou zveřejněny),je tedy třeba denně číst i nástěnku. Pokud bude přivádět nebo odvádět dítě někdo jiný než rodiče – musí nástěnku číst také a informace rodičům předat.
Škola občas využívá aktuální a akční nabídky ze dne na den a pružně na ně reaguje. Rodiče, kteří si nástěnku nepřečtou, jsou pak nemile překvapeni, že nevěděli, že se jede na výlet, jde se na výstavu či koncert, že si mají děti něco přinést atd.
Ráno rodiče většinou pospíchají, ale odpoledne mohou dítě nechat, ať se procvičuje v samostatnosti při převlékání a přitom si nástěnku přečíst.

DOPORUČENÍ PRO KLIDNĚJŠÍ VSTUP DÍTĚTE DO MŠ

Protože pro většinu z dětí to bude první „vstup do života“, do nového prostředí, mezi cizí dospělé a děti, kdy najednou budou bez rodičů, bude to pro ně velký zvrat i stres. V našem zájmu i zájmu rodičů a především v zájmu samotného dítěte, je jistě usnadnit mu vstup do MŠ, proto doporučujeme společný postup a spolupráci při adaptaci dětí.

Nestrašte děti školkou předem, když doma zlobí ( „ počkej ve školce, tam budeš muset poslouchat, tam tě naučí!“).
Je dobré v prvních dnech umožnit dítěti kratší pobyt v MŠ bez rodičů, třeba jen hodinu, vysvětlit dítěti, že si jdete nakoupit, k lékaři apod. a hned pak pro něj přijdete. Dítě získá jistotu, že pro něj přijdete, slovo dodržte!
Neříkejte dítěti, že pro něj přijdete brzy, po obědě, pokud přijdete až odpoledne!
Neosvědčilo se nám, když rodiče s dítětem v MŠ pobývali delší dobu, dítě se pak rozlítostní nebo se rozlítostní ostatní děti, je lepší krátké rozloučení – pospícháte, abyste se pro dítě co nejrychleji zase vrátili.
Nestrašte děti čtením jídelníčku (ten je informací především pro rodiče o pestrosti stravy) se slovy „no tohle jíst nebudeš, to nemáš rád, to bych nejedl ani já atd.", naopak „ záviďte jim dobrůtky“. Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy pro děti předškolního věku a tzv. spotřebního koše, který vyváženost potravin pro správný vývoj dětí sleduje. Pokud dítě doma některá jídla nejí, či je nevaříte, uvítejte, že v MŠ má možnost se zdravá jídla naučit jíst na příkladu ostatních dětí. Víte, že naše země se dostává na přední místa v růstu obezity u dětí, v předškolním věku jsou děti ještě tvárné a při vzájemné spolupráci rodiny a školy lze stravování dětí ovlivnit ku prospěchu jejich zdraví.
Pozitivně děti motivujte, „těšte se na to, co vám budou děti vyprávět, že v MŠ dělaly“.
Vysvětlete jim, že jsou už rozumné a velké, rodiče musí do práce, starší děti do školy a ony do školky, takové šikovné děti už nemohou zůstávat doma jako miminka.
Nepropadejte panice, pokud dítě po prvních nadšených návštěvách MŠ najednou odmítne sem jít, přicházejí krize, je nutno je překonat klidnou důsledností, že nelze jinak.
Dítě se mnohdy poprvé setkává s tím, že není středobodem světa, že existují i jiné děti, které vyžadují pozornost učitelky a nebude mu třeba ihned ve všem vyhověno, jak je zvyklé z domova.
Navíc soužití více dětí vyžaduje určitá pravidla, která se musí naučit respektovat a dodržovat a nebude mu vždy příjemné určité omezení, či určitá povinnost.
Případné další postupy budeme společně s Vámi konzultovat a řešit.
Věřte, že v zájmu všech pracovníků MŠ je rychlá adaptace dítěte na mateřskou školu a jeho spokojenost v novém prostředí.
Paní učitelky jsou plně kvalifikované s mnohaletou zkušeností, na obou třídách se střídají v týdenních cyklech, děti je znají a ony znají je, mají možnost spolu konzultovat a řešit případné problémy dítěte, doporučí rodičům postupy jak je řešit.

PROVOZNÍ DOBA MŠ

Provozní doba je pevně stanovena od 6.30 – 16.30
Nebudou přijímány děti před 6.30.
V 16.30 se MŠ již uzavírá ( to znamená chodit pro dítě nejdéle v 16.25). Opakovaný pozdní příchod pro dítě po 16.30, kdy učitelka musí rodičům telefonovat, je klasifikován jako zanedbání povinné péče a je naší povinností informovat o této skutečnosti Odbor sociální péče o děti a mládež!

PŘÍCHOD DO MŠ, VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ:
DOCHÁZKA DO MŠ JE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI, (POPŘÍPADĚ S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY), POVINNÁ!!!
TYTO DĚTI MUSÍ PŘICHÁZET DO TŘÍDY NEJDÉLE DO 7.55 !!!, JEJICH DOCHÁZKA BUDE PŘÍSNĚ SLEDOVÁNA, BUDOU SE ZAZNAMENÁVAT I POZDNÍ PŘÍCHODY.
JEJICH POVINNÁ PŘÍTOMNOST V MŠ JE MINIMÁLNĚ 4 HODINY DENNĚ
( TZN. 8.00- 12.00), pochopitelně zde děti mohou být déle
KAŽDÁ NEPŘÍTOMNOST STARŠÍ TŘÍ DNŮ V MŠ MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ DOLOŽENA, UVEDEN DŮVOD NEPŘÍTOMNOSTI A PODEPSANÁ RODIČI, POPŘÍPADĚ POTVRZENA LÉKAŘEM.


Tučně:PRO RODIČE VŠECH DĚTÍ:

-vstupní dveře jsou z bezpečnostních důvodů zavřené, je nutné si zazvonit na příslušnou třídu podle rozpisu na vstupních dveřích.

Ve verandě se děti přezují do bačkůrek, venkovní boty umístí na svou značku v botníku, rodiče a jiný doprovod do dalších částí budovy vstupují pouze v návlecích!
- ve skřínkách označených značkou dětí se děti převléknou do tepláků, které jim dáte na pobyt ve školce, na ven musí mít z hygienických důvodů jiné. Děti s tím, co mají mít do školky, co na pobyt venku, seznamte! V horní poličce skřínky nechte dětem trvale náhradní oblečení, pláštěnku. VŠE ŘÁDNĚ OZNAČENÉ!!!
Po převlečení dítě přiveďte do třídy – musíte dítě předat učitelce osobně, popř. též jiná osoba dítě přivádějící (ve třídě se zbytečně nezdržujte).
Vyzvedávání po obědě – zvonit na I. třídu
Časové rozmezí vhodné pro vyzvednutí Broučků – 11.50-12.00, Motýlků- 12.15-12.30,
odpočívajícím dětem se čtou pohádky a odcházení dětí četbu a poslech narušuje. Pokud nebude Vaše dítě ještě najedené, počkejte v šatně. V době, kdy děti v jídelně obědvají, popř. svačí – tam nevstupujte! ( nejen z hygienických důvodů, ale děti to při jídle ruší).
Odpolední vyzvedávání od 14.30 do 16.25
( dřívější vyzvednutí dítěte hlaste předem!),
Děti z MŠ mohou vyzvedávat pouze zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené v evidenčním listu k vyzvedávání. Předem ráno upozorněte, že dítě nebudete vyzvedávat Vy, ale např. babička atd. Pokud budete chtít, aby Vaše dítě vyzvedávala osoba mladší 18 let, popřípadě cizí osoba, musí mít v MŠ sepsanou plnou moc, jejíž formulář Vám vydá p. ředitelka na vyžádání k vyplnění a podepsání. Jiným osobám nebudou Vaše děti vydány!

ONEMOCNĚNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ
Dítě řádně odhlaste – osobně či telefonicky nejdéle do 8 hodin! E- mailem třídy, kterou vaše dítě navštěvuje, také do 8 hodin. Pokud budou telefonicky omlouvat své dítě rodiče předškoláků, musí pak dodat písemnou omluvu dítěte se zdůvodněním, proč chybělo.
Do 8 hodin se nahlašuje dítěti stravné, pokud nebude odhlášeno, bude mu účtováno.
Do MŠ přivádějte pouze děti zdravé, příznaky onemocnění, které se projevily doma nezatajujte ( horečka, průjem, zvracení, kašel, zánět spojivek, zavšivení atd.) během dne se většinou projeví i v MŠ, rodičům pak voláme a je Vaše povinnost si ho vyzvednout (v rámci ochrany zdraví ostatních dětí).
Podávání léků v MŠ není přípustné (např. oční kapky, nosní kapky, sirupy atd.). Jedinou výjimku činí trvale podávané léky ( nutno předem přinést potvrzení lékaře, že dítě je musí trvale užívat).
Přihlášení dítěte po nepřítomnosti opět proveďte předem, nejdéle do 8 hodin ( pokud ho do této doby nepřivedete).

DONÁŠENÍ HRAČEK A DALŠÍCH VĚCÍ DO MŠ
Nedávejte dětem do MŠ hračky, děti si s nimi stejně nehrají, nepamatují si, kam si je odložily, dochází k jejich zničení jinými dětmi, ztrátám, děti se jich poté dožadují a zbytečně dochází k stresovým situacím. Zabraňte i tomu, aby dítě přineslo z domova cennosti, zápalky, nože atd.

UZAVÍRKY MŠ
Vánoční prázdniny - MŠ uzavřena
V době podzimních a jarních prázdnin je MŠ otevřena (pokud počet přihlášených dětí neklesne pod 6 - pak by byl provoz neekonomický) – rodiče budou předem na docházku dotazováni.
Během letních prázdnin bude MŠ uzavřena cca 5 týdnů – přesný termín bude znám v únoru 2024, na základě dohody všech kolínských MŠ, aby vždy alespoň jedna zajišťovala provoz pro pracující rodiče, kteří v době uzavírky domovské MŠ nečerpají dovolenou ( na školu zajišťující provoz je pak možno dítě přihlásit formulářem vydaným v domovské MŠ).
Bližší informace budou vydány v březnu na základě vyvěšení plánu uzavírky kolínských MŠ.

ŠKOLNÍ ŘÁD, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY
Je povinností rodičů se s nimi seznámit, rodiče i děti mají svá práva, ale i povinnosti
jsou vyvěšeny v prostorách MŠ ( vestibul a zahrada) a na internet.stránkách MŠ
školní řád si můžete stáhnout zde:
ZDE
vnitřní řád školní jídelny si můžete stáhnout zde:
ZDE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY –ŠIKULKA
Je prověřen a schválen Českou školní inspekcí a odpovídá všem novým požadavkům na vzdělávání a výchovu předškolních dětí. Je vyvěšen ve vestibulu a na internetových stránkách MŠ.
Týdenní vzdělávací témata obou tříd jsou vyvěšena na nástěnkách v šatnách.
Doporučujeme je sledovat, s dětmi doma o tématu hovořit, prohlubovat jeho poznatky získané v MŠ.
Předškoláci budou dostávat domů pracovní listy, aby si tématiku procvičili i doma s rodiči – vypracovaný pracovní list přinesou druhý den do MŠ ( pracovní listy zpracované v MŠ i doma se zakládají do portfolia dítěte pro sledování jeho vývoje a připravenosti na vstup do ZŠ).Kompletní školní vzdělávací program Šikulka si můžete stáhnout zde:
ZDEEVIDENČNÍ LISTY DĚTÍ
V MŠ musí mít dítě vyplněný evidenční list. Dnes už se vyplňují v MŠ na PC, proto potřebujeme doplnit do jeho formuláře další údaje, které jste neuvedli do žádosti o přijetí do MŠ – viz přiložený formulář.
Formulář doplňujících údajů evidenčního listu můžete stáhnout zde:
ZDE
Nutno vyplnit a přinést do MŠ k doplnění při nástupu dítěte do MŠ. Vytištěný Evidenční list dítěte pak obdržíte k podpisu.
Případné změny v průběhu docházky dítěte do MŠ je třeba nahlásit – změna bydliště, telefonů, osob k vyzvedávání, změny zdravot.stavu, alergie atd.

Při zpracování těchto informací a doporučení jsme vycházeli z našich dlouhodobých zkušeností, naší snahou je co nejrychlejší adaptace Vašeho dítěte na naši MŠ, maximální spokojenost dítěte i Vás a předcházení případným nedorozuměním, nejasnostem atd.

Další informace, případné dotazy budeme řešit aktuálně dle potřeby.Mateřská škola je dvojtřídní.
V I. třídě s názvem "Broučci" jsou zařazeny děti 3 - 5 leté.
Ve II.třídě s názvem "Motýlci" jsou zařazeny děti 4,5 - 6 ( 7) leté (popřípadě děti s odkladem školní docházky).

Počet dětí zařazených v I. a II. třídě se v jednotlivých školních letech mění dle dětí odcházejících do ZŠ.


ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZDE
ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZDE
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ZDE