Obrázek se nahrává...Zavřít

 

MŠ Kmochova
MotýlciBroučci

O školce
Mateřská škola Kolín II, Kmochova 335

Kmochova 335, 280 02 Kolín II

Telefon: 321 723 435
E-mail: reditelka@mskmochova.cz


Provozní doba je pevně stanovena na 6.30 – 16.30


Mateřská škola je trojtřídní:

I. třída: Broučci
Třídu navštěvuje 24 dětí.

II. třída: Motýlci
Třídu navštěvuje 22 dětí.

III. třída: odloučené pracoviště ukrajinských dětí v Husově ulici: Bertík
Třídu navštěvuje 27 dětí.

Ředitelka:
Lenka Chybová

Učitelky:
Blanka Korelusová
Jitka Sršňová
Lenka Štěrbová
Viktoriia Melnyk
Olha Yermoshyna

Asistentka pedagoga:
Gabriela Ditrichová

Provozní a administrativní pracovník:
Jaroslava Čermáková

Vedoucí školní jídelny:
Lenka Maryšková

Kuchařka:
Lenka Pechová

Školnice:
Jaroslava Váchová

Kapacita školy
Kapacita ŠJ je 50 obědů.
Hygienická kapacita je 48 dětí, od 1.9.2022 je kapacita navýšena na 76 dětí ( 28 ukrajinských dětí na detašovaném pracovišti v Husově ulici č. 113 ).

Právní forma
Mateřská škola je od 1.9. 1994 v právní subjektivitě, je příspěvkovou organizací.
Zřizovatel - Město Kolín.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

"Pověřnec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR)a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)."
Historie:
Mateřská škola Kolín II, Kmochova 335 je nejstarší mateřskou školou v Kolíně (byla založena 1.12. 1925), putovala po různých nevyhovujících prostorách a v r.1947 byla umístěna do stávající budovy, stojící na místě bývalého rodného domu básníka J.S. Machara. Zprvu se zde nevařilo a bylo tu umístěno i přes 130 dětí. Později zde byla vybudována kuchyň a školní jídelna se stala nedílnou součástí školy. Úměrně se postupně přizpůsobil počet dětí prostorovým možnostem školy.

Financování
1. Finanční prostředky na provoz a drobnou údržbu získává od zřizovatele, kterým je Město Kolín. Opravy většího rozsahu zajišťuje a financuje zřizovatel sám.
2. Finanční prostředky ze státního rozpočtu - na platy zaměstnanců školy, odvody, zákonné pojištění, FKSP a ONIV poskytuje Středočeský kraj.
3. Rodiče hradí tzv. " úplatu za předškolní vzdělávání", která je vždy stanovena na celý školní rok. Přesná formulace a podmínky jsou uvedeny ve Vnitřní směrnici školy o úplatě za předškolní vzdělávání.

Bližší aktualizované informace o škole, o jejím zaměření, cílech, vybavení, podmínkách atd. naleznete v sekci pro rodiče , kde je k nahlédnutí celý školní vzdělávací program Šikulka.

Zásady zpracování osobních údajů:
ZDE

Rozpočet MŠ Kmochova si můžete stáhnout zde:
ZDE

Návrh rozpočtu MŠ Kmochova na rok 2022 si můžete stáhnout zde:
ZDE