Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Motýlci

Organizace dne v II. třídě - Motýlci


06.30 - 08.00
Scházení dětí, spontánní hry dle volby dětí ( ve II. třídě)

08.00 - 10.00
DOPOLEDNÍ INTEGROVANÝ BLOK ČINNOSTÍ ZAMĚŘENÝ K DANÉMU TÉMATU
Hry, didakticky zacílené činnosti ( cílené i spontánní učení- ve skupinkách, individuelně), ranní cvičení, hygiena, přesnídávka, jazykové chvilky, smyslové, psychomotorické hry, činnosti dle aktuální programové nabídky ( plavecký výcvik, divadlo, koncert, kino, výstava atd.), převlékání na pobyt venku

10.00 - 12.00
Pobyt venku

12.00 - 12.30
Převlékání, hygiena, oběd

12.30 - 12.45
Krátký odpočinek na podložkách při pohádce, popř. dle individ. potřeby dítěte delší

12.45 - 15.00
ODPOLEDNÍ INTEGROVANÝ BLOK ČINNOSTÍ ZAMĚŘENÝ K DANÉMU TÉMATU
Náhradní nespací aktivity - zájmové činností, rozvoj talentu HV,VV,TV, DV, kroužek AJ, indiv.činnosti s dětmi s OŠD, Pohybová chvilka, didakticky zacílené činnosti- skupinové, individuální, dokončování činností z dopoledního bloku atd.
Hygiena, svačina

15.00 - 16.30
Společné spontánní hry s dětmi I. třídy ( do rozchodu), za příznivého počasí venku