Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Broučci

Organizace dne v I. třídě - Broučci


06.30 - 08.30
Scházení dětí, spontánní hry dle volby dětí ( ve II. třídě)

08.00 - 09.30
DOPOLEDNÍ INTEGROVANÝ BLOK ČINNOSTÍ ZAMĚŘENÝ K DANÉMU TÉMATU
Hry v I. třídě, individ. přístup, didakticky zacílené činnosti ( cílené i spontánní učení ve skupinkách i jednotlivě), ranní cvičení, hygiena, přesnídávka, jazykové chvilky, psychomotorické hry, činnosti dle aktuální nabídky ( divadlo, kino, koncert, výstav atd.)
Hygiena, převlékání na pobyt venku

09.30 - 11.30
Pobyt venku

11.30 - 12.00
Převlékání, hygiena, oběd

12.00 - 13.30
Hygiena, odpočinek na lehátkách, poslech pohádek, náhradní nespací aktivity ( klidná hra, výtvarné činnosti, AJ) - individuelně dle biorytmu dětí

13.30 - 15.00
ODPOLEDNÍ BLOK ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ DOPLŇUJÍCÍCH TÉMA DANÉHO INTEGROVANÉHO BLOKU
Pohybová chvilka, hry dle zájmu dětí, didakticky zacílené činnosti, individuální přístup,dohotovování činností z dopoledního bloku, atd., hygiena, svačina

15.00 - 16.30
Hry dle zájmu dětí společně s děti II. třídy v II. třídě, za příznivého počasí venku